18 november 2020

Cursus
& Covid

Step away from the virus: vanaf 18 november gaan de cursussen in klein verband weer door. In de werkplaats hebben we uiteraard maatregelen getroffen. We bieden mondkapjes en mondgel en hanteren een strikt deurbeleid. Ziekteverschijnselen, hoe gering ook? Blijf thuis!